Organizační řád školy v Lubojatech

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28 příspěvková organizace pro školní rok 2019/2020


Personální obsazení
Ředitel: Mgr. Iva Vaňková
Učitelé ZŠ: Mgr. Lenka Broskevičová (vedoucí učitelka)
Učitelé MŠ: Lenka Dreslerová, Margit Batko, Ludmila Bártová, Dagmar Dardová (od 1. 10. 2019)
Školní družina: Margit Batko
Školní jídelna: Mirka Kretová
Školnice: Blažena Drastichová
Topič: Blažena Drastichová

Výuka v ZŠ
začátek: 7,50 hod.
ukončení: 11,25 hod. (po 4. vyučovací hod.) | 12,35 hod. (po 5. vyučovací hod.)

Školní družina
odpolední: 11,30–14,45 hod.

Mateřská škola
provoz: 6,45–15,45 hod. v prostorách MŠ a ŠD

Aktivity a kroužky
kroužek TANEČNÍ (ve spolupráci s DDM v Bílovci) | středa | Ing. Simona Magnusková
kroužek HRÁTKY S ANGLIČTINOU (ve spolupráci s DDM v Bílovci) | středa | Mgr. Pavla Grodová
aktivita ZPÍVÁNKY (MŠ + ZŠ) | pondělí | Dagmar Dardová
aktivita KUCHTÍK (ŠD) | čtvrtek | Margit Batko
aktivita KERAMIKA (ŠD + MŠ) | úterý | Margit Batko
NÁBOŽENSTVÍ (úterý) | Mgr. Ludmila Erteltová

Přestávky
po 1. vyučovací hod. | 8,35–8,45 hod. | svačina
po 2. vyučovací hod. | 9,30–9,45 hod. | pohybová – relaxační chvilky v tělocvičně, pobyt venku
po 3. vyučovací hod. | 10,30–10,40 hod. | relaxační
po 4. vyučovací hodině | 11,25–11,50 hod. | přestávka na oběd, oddechová činnost v relaxačních koutcích

Konzultační hodiny
každý den do 7,50 hod. a po dohodě odpoledne
tel. 725 710 315