Školní rok 2019/2020

Název:Termín:Vedoucí:
Taneční
(ve spolupráci s DDM v Bílovci)
středaIng. S. Magnusková
Hrátky s angličtinou
(ve spolupráci s DDM v Bílovci)
středaMgr. P. Grodová
Zpívánky
(MŠ + ZŠ)
pondělíD. Dardová
Kuchtík
(ŠD)
čtvrtekM. Batko
Keramika
(ŠD + MŠ)
úterýM. Batko
Náboženství
(MŠ + ZŠ)
úterýMgr. L. Erteltová