Školní rok 2022/2023

Název:Termín:Vedoucí:
T
H
Kuchtík
(ŠD)
čtvrtek Patricie Gojová
Keramika
(ŠD + MŠ)
úterýJana Vlachynská a Lenka Dreslerová
Náboženství
(MŠ + ZŠ)
úterýMgr. L. Erteltová