1., 2. a 3. ročník ZŠ Lubojaty

Jan Amos Komenský  Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale ponech svým skutkům, aby za tebe mluvily. Jan Amos Komenský “Učitelé musí být přesvědčeni, že jsou na vysokém místě důstojnosti a že jim byl svěřen vznešený úřad, nad nějž nic není pod sluncem většího.”

Informace k zápisu 2021/2022

Informace k zápisu :: (tgmbilovec.cz) Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 Zápis proběhne v době od 13. dubna do 30. dubna 2021 distanční formou.  Informace o způsobu zápisu a potřebné dokumenty naleznete zde. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Povinná školní docházka ve školním roce 2021/2022 začíná Číst více…