Vážení rodiče,

vzhledem k danému vývoji Vás informuji, že dochází ke změně ve věci zápisu do prvního ročníku k zahájení povinné školní docházky pro školního roku 2020/2021. Podstatnou změnou bude právě skutečnost, že zápisy proběhnou bez přítomnosti dětí v naší škole a také ve způsobu podávání žádostí o přijetí, popř. odkladu. Všechny informace budou včas zveřejněny na našich webových stránkách.

Mgr. Iva Vaňková, ředitelka školy

Více zde: https://www.tgmbilovec.cz/

Aktuální informace k zápisu dětí do prvního ročníku k zahájení základního vzdělávání Vážení zákonní zástupci dětí, vzhledem k opatření MŠMT ČR ze dne 18. 3. 2020 se budou organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Upřednostněte podání přihlášky bez vaší osobní přítomnosti.

Využijte tyto možnosti podání

 Emailem s elektronickým podpisem.

 Datovou schránkou.

 Doporučeně poštou.

Pokud nemáte tyto možnosti pak osobně (dle dalších pokynů, které budou uvedeny na stránkách škol).

Vzhledem k těmto opatřením prodlužujeme možnost přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době od 7. dubna do 16. dubna 2020 včetně.

Veškeré další podrobnosti o organizaci zápisu sledujte na webových stránkách škol a školek:

V ZŠ a MŠ Lubojaty bude možné vyplněné tiskopisy s podpisem , které budou teprve zveřejněny , vhodit do schránky na brance školy.

Sledujte web školy, kde budou informace uvedeny.

Kategorie: Akce pro veřejnost