,

http://vseved.upol.cz/predmety.php

Učivo pro 1., 2. a 3. ročník – rozděleno podle předmětů

2.ročník – sčítání a odčítání do 100
3. ročník : násobení a dělenéí do 100
další úkoly dle zájmu dětí

https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs

procvičování angličtiny pro 1 a 2.. ročník

https://elt.oup.com/student/happystreet/?cc=cz&selLanguage=cs

procvičování angličtiny pro 3. ročník