Je povolena osobní přítomnost:

• žáků 1. a 2. ročníků základních škol

• žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola)

V NAŠEM PŘÍPADĚ TEDY ŽÁKŮ 3. ROČNÍKU.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020 ke stažení https://zakladni-skola-t-g-masaryka-bilo.webnode.cz/_files/200005082-e617de617f/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf