Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne společně s žáky 1., 2. a 3. ročníku v kmenové třídě od 8,00 hodin.

Ve čtvrtek budou děti 2. a 3. ročníku ve škole do 9:40. Žáci 1. ročníku odcházejí společně s rodiči po 9. hodině. Všichni žáci si s sebou vezmou přezůvky, aktovku na nové učebnice. Ostatní doporučené věci / ručník, hrníčky,cvičební úbor / postačí přinést v pátek.

V pátek žáci 1., 2. a 3. ročníku mají vyučování do 11:40. h. Po obědě přecházejí přihlášení žáci do školní družiny. Ve čtvrtek žáci dostanou přihlášku do ŠD a podle zájmu je na pátek přihlásíme  na obědy. 

Ve čtvrtek budou děti ve škole do 9:40 a v pátek do 11:40.

Od pondělí 5. září bude probíhat výuka již podle aktuálního rozvrhu.