Přijďte v neděli 19.6.2022 od 10,00 hodin si zavzpomínat do školy v Lubojatech na svá mladá léta. Nabídneme Vám výstavu kronik, fotografií – nakoukneme do naší minulosti , ale také uvidíte moderně vybavené třídy, krásně zařízenou kuchyň, školní družinu a třídu mateřské školy- nakouknete do přítomnosti ,a jaká bude budoucnost školy – to záleží na nás všech.

Uvidíte výstavu fotografií kronikářů obce p. Vl. Prouzy a p. T. Seidlerové . Kroniky spolků , školy. Budou zde také vystaveny fotografie našeho kamaráda Olina Němce a výrobky p. Lumíra Sulka.

Za celý kolektiv pracovníků – Lenka Broskevičová

Kategorie: Akce pro veřejnost