Jan Amos Komenský 

Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale ponech svým skutkům, aby za tebe mluvily.

Jan Amos Komenský


“Učitelé musí být přesvědčeni, že jsou na vysokém místě důstojnosti a že jim byl svěřen vznešený úřad, nad nějž nic není pod sluncem většího.”

Radostné foto…
Kategorie: Akce pro veřejnost