Školy

•základní, střední a vysoké školy jsou uzavřeny (do 1. listopadu), výuka probíhá on-line

•na středních školách je zakázána prezenční praktická výuka

•na vysokých školách mohou být studenti na klinické a praktické výuce a praxi v lékařských a zdravotnických studijních programech, povolena je pedagogická praxe. Zkoušky jsou možné v maximálně deseti lidech

•na týden od 26. do 30. října jsou vyhlášeny mimořádné prázdniny

•žáci a studenti nesmějí pobývat v domovech mládeže a internátech, na vysokoškolských kolejích nesmějí být ubytovaní studenti s jiným bydlištěm v Česku, výjimku mají studenti s vládou nařízenou pracovní povinností nebo zmíněných oborů. A také ti, co nemají jinou alternativu bydlení. Zároveň stát umožní studentům testy zdarma, aby mohli bez obav, že nakazí rodiče, odjet domů

•kraje musí určit školy nebo školní zařízení pro péči o děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví nebo zaměstnanců v sociálních službách ve věku tří až deseti let

•zakázány jsou školy v přírodě

mateřských škol se plošná omezení netýkají

Kategorie: Akce pro veřejnost