Od nového školního roku 2020/2021 budeme využívat tento webový školní informační systém . Další podrobnosti byly zaslány na e-mail zákonných zástupců žáků.

https://www.skolaonline.cz/Aktuality.aspx