Vážení rodiče,

i letos proběhne v rámci TV výuka plavání pro 1., 2. a 3 . ročník.   Výuka probíhá pod vedením instruktorů plavecké školy v Novém Jičíně.

Termín :   od pátku 13.3.– 10 lekcí

a další 20.3., 27.3., 3.4., 17.4., 24.4., 15.5., 22.5., 29.5., 19.6.

Organizační pokyny :    7,05 – odjezd od hasičárny  

                                                            Od 8,00 – 9,30 hodin – plavecký výcvik

                                                            Příjezd do školy na 3. vyučovací hodinu

Platba :  1. r. výuka 660,-  Kč, doprava – bude upřesněna později

                   2. r. výuka a výuka   0,- Kč

                   3. r. výuka a výuka  0,- Kč

Termín platby : do 17.4. 2020

Žáci si s sebou vezmou plavky, ručník, pití – věci budou mít v batůžku /+ v igelitové tašce/, aktovku si nechají ve čtvrtek ve škole.  V bazénu nesmí mít děti řetízky,náramky, ozdobné sponky. Na požádání bude vystaven  doklad o zaplacení plaveckého výcviku pro zdravotní pojišťovnu. Doklad O PLATBĚ PLAVÁNÍ bude vystaven  plaveckou školou.

KARTU DOSTANOU ŽÁCI V PONDĚLÍ 9.3. VE ŠKOLE

Vyjádření rodičů :

Je mi znám zdravotní stav mého dítěte

……………………………………………………………                

žáka……………ročníku na ZŠ Lubojaty

BYDLIŠTĚ :

DATUM NAROZENÍ :

POJIŠŤOVNA:

KONTAKTNÍ TEL.

Žák  se zúčastní plaveckého výcviku :

Požaduji doklad o plav. výcviku pro  zdravotní pojišťovnu : Ano         Ne

datum:                                           podpis:  :

Kategorie: Akce pro děti