Vážení rodiče, pomalu se loučíme se školním rokem 2019/2020. Byl to rok plný krásných akcí , setkávání a objevování, , ale také neobvyklý rok, který nás přivedl k zamyšlení nad událostmi , které zasáhly celý svět .

Chci poděkovat všem pracovníkům školy , kteří se snaží Vám i Vašim dětem v naší škole vytvořit prostředí pohody , bezpečí a vzdělávají děti s láskou. Loučíme se s paní učitelkou Dášou, která doufám bude ráda vzpomínat na rok strávený s námi ve školce v Lubojatech . Také chci poděkovat paní vychovatelce Margit, která letos sice odchází, ale jak sama řekla, ráda se k nám někdy zase vrátí.

Děkuji za podporu naší práce v MŠ, v ZŠ  a ŠD,  dovolte mi za všechny pracovníky  Vám i dětem popřát radostné léto, a ať těch strážných andělů na cestách máte co nejvíce. 

Mgr. Lenka Broskevičová

Kategorie: Nezařazené