http://zslubojaty.cz/wp-content/uploads/2020/05/ochrana_zdravi_zs.pdf

Čestné prohlášení :

hhttps://zslubojaty.cz/priloha_cestne_prohlaseni/

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020  na  zslubojaty@centrum.cz , 725 710 315.

Kategorie: Akce pro veřejnost